Privacy policy

Rechten klant

In deze verklaring kunt u lezen hoe Yogacompagnie met privacy-gevoelige gegevens omgaat.

Yogacompagnie  is een yogastudio gevestigd in Rijswijk (ZH), aan de Geestbrugkade 35. Yogacompagnie staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met 85414271. Yogacompagnie geeft yogales aan particulieren en bedrijven in de vorm van priv√©les en groepslessen. Sue-Yen Tjong is de ontvanger van de klantgegevens. Indien er informatie via de website yogcompagnie.nl wordt ingediend zal de mailserver van Antagonist ook de gegevens ontvangen.

Nieuwsbrief

De verzamelde e-mailadressen worden gebruikt om nieuwsbrieven te sturen via het programma Laposta en worden verwijderd indien men zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De verwijdering van de gegevens gebeurt uiterlijk een jaar na uitschrijving. De gegevens worden beveiligd met een wachtwoord dat bekend is bij Sue-Yen Tjong, en een tweestaps verificatie. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief is het verplicht om een mailadres op te geven.

Klantgegevens voor diensten van Yogacompagnie

De gegevens van klanten die gebruik maken of hebben gemaakt van de diensten van Yogacompagnie worden bewaard ter verantwoording van de belastingdienst, tot 7 jaar na het afnemen van de diensten. De gegevens van het inschrijfformulier worden verzameld in een bestand dat beveiligd is met een wachtwoord dat alleen bekend is bij Sue-Yen Tjong. Bij het afnemen van diensten is het verplicht om de gegevens zoals op het inschrijffomulier vermeld in te vullen.

  • De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens op verzoek in te zien.
  • Indien er fouten zijn gemaakt in de gegevens heeft de klant het recht deze te laten rectificeren.
  • De klant heeft het recht een klacht in te dienen. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Een klant heeft het recht de gegevens die bekend zijn bij Yogacompagnie over te dragen aan een andere partij indien de klant overstapt naar een andere aanbieder.
  • De klant mag aangeven dat hij niet meer wil dat de opgeslagen gegevens worden gebruikt.