Algemene voorwaarden

 • Yogacompagnie (eenmanszaak ingeschreven onder KvK-nummer 85414271) biedt haar diensten aan op het gebied van de beoefening van yoga op basis van vooraf betaald tegoed in de vorm van een leskaart voor een aantal lessen of op basis van betaling vooraf voor een losse les.
 • Een leskaart geeft de klant (degene die de dienst afneemt bij Yogacompagnie) gedurende de op de leskaart (het door Yogacompagnie uitgegeven bewijs van betaling van de klant) vermelde geldigheidsduur recht op diensten van Yogacompagnie op de vooraf door Yogacompagnie vastgestelde tijd(en).
 • De rechten die de klant aan de strippenkaart ontleent zijn voor de klant exclusief en niet overdraagbaar.
 • Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 • Afzegging van priv√©lessen is tot uiterlijk 24 uur van te voren mogelijk. Als de afzegging binnen de 24 uur voor het afgesproken lestijdstip valt, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Opmerkingen yogabeoefening

 • Breng de yogadocent op de hoogte van blessures of andere lichamelijke of mentale klachten. Ook een ondergane operatie kan invloed hebben op de yogabeoefening.
 • Door de ontspanning van je spieren komen er afvalstoffen vrij. Je kunt hier tijdens of na de les last van krijgen en bijvoorbeeld misselijkheid of hoofdpijn ervaren. Lichamelijke klachten kunnen ook een mentale oorzaak hebben. Neem in dat geval contact op met de yogadocent. Het is natuurlijk als emoties zich tijdens of na de les laten zien. Geef de emoties de ruimte en gebruik je ademhaling om de emoties te ervaren en observeer hoe ze komen en gaan.
 • Breng de yogadocent op de hoogte als je zwanger bent (ook in de eerste drie maanden).

Eigen verantwoordelijkheid klant

 • Yogacompagnie wijst de klant erop dat de lessen zowel fysieke als mentale inspanningen vergen.
 • Yogacompagnie adviseert een huisarts te raadplegen wat betreft de geschiktheid van de yogalessen voor de klant.
 • De klant verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat het volgen van de lessen een gezondheidsrisico kan geven.
 • De klant verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor juiste uitvoering van de oefeningen en te stoppen indien er pijnklachten optreden of een vermoeden is dat de oefeningen niet geschikt zijn.
 • Yogacompagnie sluit alle aansprakelijkheid voor alle schade van de klant uit, waaronder ook letselschade opgelopen tijdens de lessen. Met als uitzondering dat er opzet of grove schuld aan Yogacompagnie te wijten is.

Algemene opmerkingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Yogacompagnie en de klant gesloten en te sluiten overeenkomsten en rechtsverhoudingen.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Yogacompagnie eenzijdig worden gewijzigd.
 • Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Yogacompagnie en de klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement van Yogacompagnie.